Kierownictwo PKPS

Nadzór nad działalnością PKPS sprawuje Rada Naczelna PKPS, której przewodniczy Włodzimierz Cimoszewicz.

Pracą POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ w Płocku kieruje Prezydium Zarządu w składzie którego są m.in.:
  • Grażyna Cieślik - prezes,
  • Janusz Kowalczyk - wiceprezes,
  • Krystyna Kalota - wiceprezes.

Pomocy i informacji udzielają przez całą dobę nasi współpracownicy i wolontariusze.© Copyright 2001 PM Projekt
Serwis działa dzięki uprzejmości www.plock.org.pl