Programy, projekty, rezultaty, osiągnięcia

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy:
  • 2780 osób skorzystało z pomocy specjalistów (psycholog, kurator, prawnik, pedagog, terapeuta, socjolog, prokurator, pielęgniarka), interwencje w instytucjach, w rodzinach,
  • 3588 zgłoszeń telefonicznych do naszej terenowej NIEBIESKIEJ LINII - Pogotowia Dla Ofiar Przemocy,
  • wystąpienia w mediach 3 razy w tygodniu,
  • 47 prelekcji na sesjach i sympozjach,
  • 12 warsztatów szkoleniowych dla instytucji i organizacji pozarządowych.

 • Noclegownia dla Kobiet (15 miejsc):
  • 7286 noclegów - średnio na dobę 22 osób (z obsługą socjalną),
  • przekrój wiekowy osób: 8 dni (dziecko z matką), aż do 85 lat (starsze kobiety opuszczone przez najbliższych).

 • Opracowanie wyników rocznego monitoringu o zagrożeniach rodziny.

 • Utworzenie bazy danych instytucji, organizacji i służb pomagających na terenie województwa mazowieckiego i Polski.

 • Do 150 chorych codziennie chodzą opiekunki (w terenie - w rejonie płockim i sierpeckim).

 • 360 dzieci uczestniczyło w półkoloniach letnich.

 • 2826 osób skorzystało z pomocy rzeczowej (żywność, odzież, sprzęt).

 • Utworzenie 3 Punktów Konsultacyjnych dla Ofiar Przemocy w gminach.

 • 986 dzieci skorzystało z dożywiania, dokształcania, rozwijania zdolności twórczych, wypoczynku).

 • 4 zrealizowane programy pomocowe na zasadzie konkursu:
  • działania w obszarze bezdomności,
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy,
  • pomoc najuboższym i zagrożonym,
  • specjalistyczna pomoc w Ośrodku Interwencji© Copyright 2001 PM Projekt
Serwis działa dzięki uprzejmości www.plock.org.pl