Instytucje wspierające nas merytorycznie i finansowo

  • Urząd Miasta Płocka,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku,
  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej,
  • Program PHARE-Dialog Społeczny,
  • Fundacja Levi Strauss,
  • Fundacja BORIS z Warszawy,
  • Firmy prywatne (biznes).© Copyright 2001 PM Projekt
Serwis działa dzięki uprzejmości www.plock.org.pl